Tarım Kireci


Fark Nerede ?


- Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır?

- Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur?
Farklar, Hangi Yöntemler ile Bulunur.

Bilimsel yöntemleri kullanmadan farkları bulmak, verimliliği yakalamak ve sürdürülebilir hale getirmek imkansızdır.
Asit Topraklarda Verim ve Kalite Neden Düşer?


- Asit topraklarda, gübrelerin etkinliği azaltır.

- Asitlik, bitkilerin kök sistemine zarar verir.

- Asit topraklarda Ca(Kalsiyum) ve Mg(Magnezyum) eksiktir. Ca ve Mg olmadan sağlıklı yaşam imkansızdır.

PH NEDEN ÖNEMLİDİR?
Toprağın pH (Asitlik) Durumu İnsan Eli ile Değiştirilebilir.


Asitlik Gübrelerin Ekinliğini Azaltır.

Asitlik Kök Sistemine Zarar Verir.


- Bitki kökleri su ve besin maddelerinin bitkiye giriş yeridir.

- Asitlik, kılcal köklerde, ölü dokuların oluşmasına neden olur. 

Asit Topraklarda Yeterli Seviyede Ca ve Mg Bulunmaz.


Gübrelerdeki Besin Maddleri ve Genel İşlevleri Nelerdir?
Asit Ortamda Başarı İmkansızdır.


Topraklardan Kusan Mazot Değil, Cehalettir.

Barkisan Granül Tarım Kireci CaO + MgO

Barkisan Granüle Tarım Kireci


- Barkisan granüle tarım kireci, gübre atma makineleri ile atıma olanak verir.

- Bitkiler tarafından alınabilen CaO ve MgO Formundadır.

- Nötrleştirme gücü %160' dır.

- Su ile buluştuğunuzda reaksiyona girdiği için, asitliği yok etme hızı çok yüksektir.

Granül Atım
Ne Zaman Uygulanmalıdır?


- Tarla ziraatında, hasattan itibaren, Ekim öncesine 5 gün kalıncaya kadar ki süreçte toprağa atılabilir.

- Meyve, ceviz gibi bahçelerin kurulacağı toprak asit ise toprak tahlil sonuçlarında önerilen tarım kireci miktarı, tesis kurumundan önce toprağa aplike edilmelidir.

Granül Atım
Uygulama Esnasında Nelere Dikkat Edilmelidir?


- Uygulamada görev alacak insanların, toz günlüğü, toz maskesi, eldiven ve iş kıyafeti olan tulum ve çizme giymesi tavsiye edilir.

- Deriye temas etmesi durumunda, temas noktaları bol su ile yıkanmalıdır.

- Göze kaçması durumunda, en az 20 dakika su tatbik edilmelidir. Akabinde göze zarar vermeden temiz bir pamuk ile tanecikleri gözden dışarı çıkarmak ve gerekli ise tibbi yardım almak tavsiye edilir.

- Gübre atma makineleri (pır-pır) ile çok rahatlıkla atılabilir. Sonrasında 20 gün içinde, goble, diskaro, döşeben, tırmık vb. aletler ile toprağa karıştırılması sağlanmalıdır.
Kireçleme Tekrarı Ne Zaman Yapılmalıdır?


- Toprak tahlil sonuçlarına göre tarım kireci uygulanan arazinin 3. yılın sonunda tekrar tahlil edilmesi gerekir. Toprakta asitlik oluşmuş ise, asitliği giderecek miktarda Granüle Barkisan Tarım Kirecinin tekrar kullanılması verimliliği sürekli kılmak için zorunludur.

Granüle Barkisan Tarım Kirecini Nereden Alınabilir?- Tarım Kredi Kooperatiflerinin tüm şubelerinden,

- Pancar Kooperatifinin tüm şubelerinden,

- Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinin tüm şublerinden,

- Yörenizdeki Şeçkin Gübre Bayilerinden,

- Ziraat Odalarından.
Tarım Kireci Toprak Asitliğini Giderir, Verim ve Kalite Artışı Sağlar...